Räätälöityjä taloushallinto- ja tilitoimistopalveluja

Kartoitamme jokaisen asiakasyrityksemme palvelukokonaisuuden huomioiden heidän yksilölliset taloushallinnon tarpeet.

Pyrimme tarjoamaan taloushallinto- ja tilitoimistopalvelumme usein sähköisenä taloushallintona, mutta se on vain pyrkimys – ei itsetarkoitus, koska kaikille yrityksille sähköisen taloushallinnon palvelut eivät yksinkertaisesti ole järkevin tapa hoitaa juuri heidän kirjanpitoa.

ApuNannen taloushallinto- ja tilitoimistopalveluihin kuuluvat muun muassa seuraavat palvelut:

  • Kuukausikirjanpito
  • Myynti – ja ostoreskontrien ylläpito ja täsmäytykset
  • ALV-laskenta ja ilmoitukset
  • Tulosseuranta
  • Sähköinen raportointi
  • Omaveroseuranta
  • Palkkahallinto

Tarvitsevatko kaikki yritykset sähköisen taloushallinnon?

Eivät välttämättä.

Esimerkiksi jos asiakasyrityksemme kokee sähköisen taloushallinnon yritykselleen soveltumattomaksi tai jos yrityksellä on vain muutamia tapahtumia kuukaudessa, niin tuskin tulemme suosittelemaan sähköistä taloushallintoa heille ainakaan kaikessa kokonaisuudessaan.

Meille voi siis yhä lähettää kuitit myös perinteisesti postilla paperisina, jos asiakasyrityksemme kokee tämän heille parhaaksi toimintatavaksi.

Milloin sähköinen taloushallinto on tarpeen ja mitä hyötyä siitä on yritykselle?

Sähköinen taloushallinto on usein järkevä vaihtoehto, kun yrityksellä on kuukaudessa tapahtumia enemmän kuin kymmenen. Jos kuitenkin yrityksellä on vain muutamia ostolaskuja kuukaudessa, niin ostolaskujen vastaanottopalvelu voidaan jättää pois. Samoin myyntilaskujen luonti ja lähetyspalvelu voidaan jättää pois tai ottaa käyttöön myöhemmin, jos tilanne muuttuu tai muutoin sitä vaatii.

Kaksi yleisintä ja kysytyintä sähköiseen taloushallintoon liittyvää kysymystä

Sähköisessä taloushallinnossa asiakas ja tilitoimisto käyttävät samaa järjestelmää, jolloin tieto pysyy aina samana kummallekin osapuolelle. Näin vältytään monilta virheiltä ja vähennetään mahdollisiin selvittelyihin kuluvaa aikaa.

Sähköinen taloushallinto mahdollistaa myyntilaskujen teon ja lähetyksen, jolloin ei tarvita erillisiä laskutusohjelmia. Lisäksi ostolaskujen sähköisen kierrätyksen ansioista säästytään tositteiden toimittamiselta tilitoimistoon. Näin vältytään tositteiden ja kuittien mapittamiselta sekä mahdollisilta toimituskuluilta – kuten postimaksuilta.

Muut sähköisen taloushallinnon hyödyt:

1. Sähköinen taloushallinto tukee päätöksentekoa

Yrityksen päätöksenteko helpottuu, koska taloudellinen informaatio on aina reaaliaikaista ja aina saatavilla.

2. Sähköinen taloushallinto syventää asiakkaan ja tlitoimiston yhteistyötä

Yhteistyö tilitoimiston kanssa syvenee, sillä asiakas ja tilitoimisto näkevät ohjelmasta samat asiat. Näin tilitoimiston on helpompi esim. konsultoida asiakasta tarpeen niin vaatiessa.

3. Sähköinen taloushallinto on ajasta ja paikasta riippumatonta

Kirjanpito-ohjelmat toimivat nettiselaimelle kaikissa ympäristöissä myös mobiilina. Näin ostolaskujen maksaminen ja myyntilaskujen lähettäminen onnistuu vaikkapa kesämökin laiturilta tai ulkomailta kahvilan terassilta.